Полиуреа - характеристики и приложение

Полиуреата е двукомпонентен еластомер.
В строителството и промишлеността се ползва за изграждане на защитни покрития - хидроизолация, антикорозия, износоустойчивост и химическа устойчивост на обекти от бетон, метал, дърво или други. В основата на химията и лежи реакция между висококачествени изоцианатни полимери със смес от реактивни амини смоли. Подробности тук
Полиуреата се отличава с изключителни характеристики;
· бързо втвърдяване,
· безшевно покритие,
· 100% сухо вещество, без разтворители и летливи вещества,
· висока устойчивост на износване, хидролиза и бактерии,
· 100% хидроизолационно покритие,
· устойчиво на УВ-лъчи,
· системи с висока твърдост до системи с висока еластичност,
· температурна устойчивост (-30С до + 150С),
· неограничена дебелина на слоя при едно полагане,
· инертен материал – не въздейства върху здравето на човек  и околна среда.
Най-често полиуреа се нанася под формата на спрей, като това позволява да се полага бързо. Времето за реакция между компонентите е в рамките на няколко секунди, през което време материала полимеризира и се втвърдява. След около два часа изолирания обект може да бъде пуснат в експлоатация.
Няколко примери за приложение (без това да изчерпва възможностите) на полиуреата като защитно покритие върху метал, бетон, дърво.

 

1.      Метал
Системите полиуреа са разработени така, че да защитават металните повърхности от корозия, износване и химическа защита.
·       Антикорозионна защита на метални повърхности.

                                                                      Резервоари за горива, химикали и други течности.        

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (отстраняване на ръжда до здраво, грундиране и т.н.).
·       Износоустойчивост на метални повърхности

     Каросерии на камиони

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (отстраняване на ръжда до здраво, грундиране и т.н.).
·       Химическа защита на метални повърхности.

                          Резервоари за химикали

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (отстраняване на ръжда до здраво, грундиране и т.н.).
 
2.      Бетон
Системите полиуреа са разработени така, че да защитават бетонните повърхности от износване и вода.
·       Хидроизолация на бетон

Тунели                                                                                  Канали

             Пречиствателни станции,                                       Резервоари за питейна вода.

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (постигане на здрава основа, грундиране и т.н.).
·       Износоустойчиви покрития на бетон

                                   Гаражи                                                                                                         Паркинги

  Индустриални подове                                                         Търговски площи

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (постигане на здрава основа, грундиране и т.н.).
 
3.      Други приложения
·       Хидроизолация

      Покриви                                                                Основи

Полагането е свързано с предварителна подготовка на повърхността (постигане на здрава основа, грундиране и т.н.).
 
·       Гео-защитни  покрития

                                                             Сметища, погреби, хранилища

 

 

 

19.06.2019

Продукти