RoadPak е универсален модул за пътна маркировка.


 

Предназначен за магистрали, летища, първокласна и второкласна пътна мрежа.

Модулът е изграден върху корава рама и включва:

 

Бензинов двигател
Компресор за въздух
Хидравличен блок
Съд за перли
Помпи за безвъздушно пръскане.
Автоматични пистолети за боя и перли 
Видео камера 
Контролер за маркировка

 

Двигател и компресор

 

 

Бензинов двигател Kohler 26,5 HP, осигурява нужната енергията за нормална работа.

 

Заедно с компресора за сгъстен въздух превръщат RoadPak в автономна машина.

 

Скица на хидравличен блок на RoadPak - машина за пътна маркировка
Хидравличен блок

 

 

Хидравлична помпа с работно налягане  134 бара. Задвижвана от бензиновия двигател. 
 
Хидравличното масло е в 30 литров съд.
Помпа RPS 2900

 

 

Помпа с хидравличен мотор. Максимално работно налягане 200 бара.
 
Дебит на боята на една помпа 18,9 литра при 110 бара.
Резервоар за перли

 

 

Вместимостта на резервоара е 454 литра или 612 килограма.
 
Съдът е под налягане - 5 бара  
 
 

Греда за пистолетите


 

Подвижна греда върху която се монтират пистолетите.


 

Гредата се позиционира отляво или отдясно на автомобила само с едно приплъзване върху специално направена за това рама. 


Аксесоар за лява дясна позиция на гредата
Лебедка за повдигане на гредата с пистолетите

 

Позволява автоматично прибиране на гредата.

 

Ползва се за бързо преместване от едно работно място на друго.

 

Стол за машинист

 

Място за директен контрол на маркировката. 
 
Ползва се от втори оператора (различен от шофьора на автомобила), когато това е необходимо. 
Камера и контролер

 

Широк екран осигурява наблюдение върху качеството на изпълнената маркировка. 

 

Водачът на автомобила може сам да управлява полагането на маркировката.

 

Контролерът позволява лесно и бързо преминаване от един тип линия в друг.
 
Следи да разхода на боя и изминато разстояние.

Ценово предложение

1К боя

Цена: 64 800 лева без ДДС.
 
Включва описаното по-горе, като помпите са две тип RPS 2900.

 

Пистолети - два автоматични за боята и два за перлите.

 

Предложението е валидно до 30 януари.
 
Подробна информация тук

2K боя - 1:1

Цена: 72 810 лева без ДДС.
 
Включва описаното по-горе, като помпите са две тип RPS 2900.
 
Трета помпа за промиване и резервоар за чистител.

 

Пистолети - два автоматични за боята и два за перлите.

 

Предложението е валидно до 30 януари.
 
Подробна информация тук

2К боя - 98:2

Цена: 86 500 лева без ДДС.
 
Включва описаното по-горе, като помпите са две тип RPS 2900.
 
Два броя регулируеми помпи за втвърдителя.
 
Пета помпа за промиване и резервоар за чистител.
 
Пистолети - два автоматични за боята и два за перлите.
 
Предложението е валидно до 30 януари.
 
Подробна информация тук

При интерес, моля, попълни и ще се свържем

Желая успешна Нова 2020 година.

Може да разчитате на нас!

Прав и гладък път с пътна маркировка

Сподели в мрежата: