Машини за пръскане (леене) на полимери - високо и ниско налягане

Предлагаме широка гама машини за пръскане на полиуретан и полиуреа на водещи световни производители. Резервни части. Гаранционен и след гаранционен сервиз.

Машини за пръскане на полиуретан (до 140 бара)

Входно ниво

Стартиращ бизнес
Модели

Е-8р

Е-10

Захранване

240 волта, монофазно

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

MK2

 

Маркучи

11 метра, с опция до 33м при някои модели.

Подгрев

Модел Е-8р - няма 

Модел Е-10 до 71 градуса Целзий 

 

Дебит

5,4 кг/мин

Въздушен мотор

В заводски условия
Модели

А-25

Захранване

Въздух на 8 бара / 850 лит/мин 

Електричество 6 кW (за нагреватели)

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

Маркучи

до 64 метра

Подгрев

до 88 градуса Целзий

Дебит

11,4 кг/мин

Електромотор

Професионална серия
Модели

Е-20

Е-З0

Захранване

Е-20 - 7 kW

E-30 - 15,5 kW

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

Маркучи

Е-20 до 64 метра

Е-30 до 94 метра

Подгрев

До 88 градуса Целзий

Дебит

Е-20 - 9,0 кг/мин

Е-30 - 13,4 кг/мин

Хидромотор

Професионална серия
Модели

Н-30

Н-40

Н-50

Захранване

Н-30 - 10,5 kW

H-40 - 15,3 kW

H-50 - 20,5 kW

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

Маркучи

До 125 метра

Подгрев

До 88 градуса по Целзий

Дебит

H-30 - 12 кг/мин

H-40 - 20 кг/мин

H-50 - 23,5 кг/мин

Машини за пръскане на полиуретан (до 140 бара)

Мобилна

Малък по обем работи
Модели

Е-10НР

Захранване

240 волта, монофазно

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

MK2

 

Маркучи

11 метра, с възможност до 32 метра

Подгрев

Модел Е-10НР до 77 градуса Целзий

Дебит

3,8 кг/мин

Електромотор

Професионална серия
Модели

Е-xp 2

Захранване

E- xp 2 - 15,5 kW

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

Маркучи

Е-xp 2 до 94 метра

Подгрев

До 88 градуса Целзий

Дебит

Е-xp 2 - 7,6 кг/мин 

Хидромотор

Професионална серия
Модели

Н-xp 2

H-xp 3

Захранване

H-xp 2 - 15,3 kW

H-xp 3 - 20,4 kW

Пистолети

Fusion AP

Fusion MP

Fusion CS

Probler 2

Маркучи

H-xp 2 до  94 метра

H-xp 3 до 125 метра

Подгрев

До 88 градуса по Целзий

Дебит

H-30 - 12 кг/мин

H-40 - 20 кг/мин

H-50 - 23,5 кг/мин

Сподели в мрежата: